n=1, a new paradigm


Technologisch gezien is de transitie richting precisiegeneeskunde in een stroomversnelling geraakt: er komen steeds meer, steeds preciezere diagnose- en behandelopties gericht op individuele kenmerken van patiënten. Probleem is echter dat het zorgsysteem achterblijft op deze ontwikkelingen, met als gevolg dat innovaties onvoldoende de praktijk bereiken. In de studie ‘n=1, a new paradigm’ onderzoekt Gupta Strategists wat de potentiële gezondheidswinst is als technologische innovaties breder zouden worden ingezet. Voor welke uitdagingen staan we om daar te komen?

Stacks Image 134

Implementation barriers


De PHC Catalyst Alliance heeft als missie de transitie naar data-gedreven gepersonaliseerde zorg te versnellen door het creëren van een ontvankelijke PHC-omgeving. Eerder onderzoek in opdracht van de PHC Catalyst Alliance heeft aangetoond dat door bestaande PHC-oplossingen toe te passen in de dagelijkse praktijk we nu al 3-7 extra levensjaren in goede gezondheid winnen. Hier- mee kunnen de doelen die de EU zich heeft gesteld dus al op korte termijn worden gerealiseerd. Een aantal implementatiebarrières staan deze gezondheidswinst in de weg. De PHC Catalyst Alliance heeft besloten een studie uit te voeren naar de uitdagingen voor PHC.

Stacks Image 137

ImmuunPRO Hackathon


By combining different information about the specific traits of a patient (Big Data), and with the help of artificial intelligence (AI) and the expertise of medical experts, it is possible to develop such a pre-treatment predictive model. The key question is whether the pre-treatment predictive model is good enough to be used in clinical practice. The training and testing data we used for developing the model consisted of clinical and pathological data from 1512 patients that were enrolled in the phase II POPLAR and phase III OAK trials. These patients with previously treated NSCLC were randomly assigned to receive atezolizumab, a PD-L1 inhibitor, or docetaxel. The primary outcome in our experiment was defined as overall survival (OS) after 2 years (yes or no).

Stacks Image 147

About Personal Healthcare


The road to tailored, personalized healthcare (PHC), using an interdisciplinary, data-driven and integrated “systems” approach, is paved with good intentions, but still a bit rocky. There are several reasons for this, but one of them is the insufficient awareness of the main decision makers in the healthcare field, and, related to that, the lack of adequate education about personalized healthcare. In this study we describe a framework for PHC Education: which knowledge should a stakeholder in the healthcare field have about PHC, i.e. what is the demand for knowledge about PHC? Based on this framework, we identify whether the current supply of education is sufficient to satisfy this demand. We also look at awareness of PHC, of the different stakeholders in the field. Our focus is the Netherlands, but we looked at best practices and examples with respect to PHC Education in other countries as well.

Stacks Image 171

Beleidsplan


De ontwikkelingen gaan snel, maar implementatie in de dagelijkse praktijk blijft (ver) achter: een belangrijke oorzaak is dat een nieuw medisch model ook bijsturing of een nieuw ontwerp van het gezondheidszorgsysteem vereist. Het huidige gezondheidszorgsysteem is te complex, rigide en behoudend. Het reageert te langzaam op innovaties en we lopen hierdoor gezondheidswinst mis. Wat nodig is is een veerkrachtig, flexibel, experimenterend en lerend systeem, waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare (nieuwe) data, tools en kennis, waarin innovaties die personalisering mogelijk maken snel de dagelijkse praktijk bereiken.

Stacks Image 140

Sharing is Caring?


Data sharing, being the ultimate prerequisite for personalized healthcare, is hampered by various issues. During the past months, we investigated the feasibility of a data sharing platform (DSP) for personalized healthcare to alleviate these issues. The study comprised of a literature review, an analysis of existing platforms, interviews with subject matter experts and a survey among members of the alliance. First and foremost, we found that control over shared data should always stay with the data provider, that access to the DSP should be on an invitation-only basis, and that access to metadata should be available to all DSP users.

Stacks Image 192

Manifest


Als je beter kunt, moet je beter doen. Zo zitten we in dit land in elkaar. We zijn niet bang om het bekende en het bestaande in te ruilen voor het nieuwe en innovatieve. Als de kans er is, moet je niet aarzelen om die te pakken. Dat is precies de reden waarom er nu dus al gesprekken gevoerd worden over de next level in gezondheidszorg: gepersonaliseerde gezondheidszorg.

Stacks Image 154

Governance document


Alhoewel het concept van personalisatie niet nieuw is, hebben recente medisch wetenschappelijke ontwikkelingen (m.n. systeembiologie: -omics) en technische innovaties (m.n. digitale revolutie: big data & Artificial Intelligence (AI)) de mogelijkheden om te kunnen personaliseren in een stroomversnelling gebracht.

Stacks Image 196

Download het discussion paper en discussieer mee over de waarde van Personalised Health Care.